บริษัท ที เอ็น เค เพ้นท์ (1987) จำกัด (หรือที่คุ้นชื่อกันในนาม ธนากิจ) เป็นร้านสีเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนระยองมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี การบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น เพียบพร้อม และ สุภาพอ่อนน้อม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ และ สามารถยืนหยัดในธุรกิจสีมาได้เป็นเวลายาวนาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานรวมไปถึงปรับปรุงการบริการในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้น